LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen van 7 tot 13 jaar en hun ouders. Het is een structureel en schaalbaar, laagdrempelig groepsprogramma voor de wijk en door de wijk. Het betreft een landelijk format, dat met lokale flexibiliteit kan worden uitgevoerd.

Het programma is bedoeld voor kinderen van 7 tot 13 jaar die boven een gezond gewicht zijn. Ook neemt één ouder deel aan alle bijeenkomsten. LEFF vindt altijd plaats in aandachtswijken van gemeenten die voor een integrale aanpak van overgewicht en obesitas gekozen hebben, zoals bijvoorbeeld JOGG.

Het doel van LEFF is tweeledig. Het 10-weekse programma heeft als doel het behalen van een gezonder gewicht en een verbeterde kwaliteit van leven, door kinderen en ouders zelf in staat te stellen hun leefstijl te veranderen. Daarnaast heeft LEFF als doel om een structurele, schaalbare, betaalbare en evidence based gecombineerde leefstijlinterventie te implementeren die als schakel tussen preventie en zorg kan dienen en uitgevoerd wordt door niet-zorgverleners.

Het team wordt gevormd door een coach voeding & gedrag, een beweegcoach en vrijwillige assistent. Het LEFF-team wordt aangestuurd door een lokale coördinator. Er vindt regelmatig afstemming met het landelijk LEFF-team plaats.

Mirjam Veltman is voor de gemeente Smallingerland de coach voeding & gedrag. Voor landelijk LEFF geeft zijn training aan alle coaches in Nederland.