GLI

GLI:

GLI is een Gecombineerde leefstijl interventie voor volwassen met BMI boven de 25 met leefstijlgerelateerde problematieken zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk enz. Vanaf BMI 30 is indicatie direct mogelijk. Het traject bestaat uit een behandelfase van 3 individuele momenten en 8 groepsbijeenkomsten tijdens het eerste jaar en een verdiepingsfase van 8 groepsbijeenkomsten. We werken met eigen doelstellingen en thema’s die binnen de groep spelen. De GLI wordt geimplementeerd en uitgevoerd door Mirjam Veltman namens Catena Zorggroep per januari 2019.

Het programma bestaat uit interventies gericht op gedragsverandering op het gebied van voeding en bewegen. Juist deze samenhang bepaalt de effectiviteit van de GLI en maakt dat deze interventie een meerwaarde heeft ten opzichte van de inzet van de afzonderlijke onderdelen.

Doel van de GLI is een blijvende verbetering van leefstijl, waarbij terugval zoveel mogelijk wordt voorkomen. De gedragsverandering is erop gericht om de gezonde leefstijl op te nemen in het dagelijks leven en schenkt ook aandacht aan factoren die een gezonde leefstijl kunnen verstoren, zoals stress en onvoldoende slaap.