Postieve balans

Je gezondheid is belangrijk voor je. Maar wat kun je doen als je niet verder komt met je klachten?

Mirjam Veltman van Praktijk voor Leefstijl: Wij richten ons volledig op de complementaire zorg. ‘Complementaire zorg’ betekent dat lichaam en geest in balans komen door de aanpak van voeding, beweging, ontspanning en zingeving. Dit doen wij door middel van positieve gezondheid, waarbij de cliënt als persoon centraal staat. Bij positieve gezondheid wordt ‘gezondheid’ niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.’
Mirjam: ‘Wij gaan samen met de cliënt de oorzaak van klachten aanpakken en niet het gevolg. Hiermee willen we een brug slaan naar de huidige reguliere gezondheidszorg. Deze zorg blijft van belang bij acute aanpak. Bij een ernstig hoge bloeddruk moet je echt medicatie gebruiken, maar wij gaan samen met jou kijken naar de aanpak op de langere termijn, zodat jouw leefstijl blijvend verandert en je wellicht jouw medicatie kunt minderen of zelfs kunt stoppen.