Trajectbegeleiding leefstijlverandering

  • Aanmelden bij de praktijk
  • Eerst kosteloos consult ter kennismaking
  • Indien nodig en in overleg bij behandelend arts; algemeen bloedbeeld en urineonderzoek ( uitgangswaarden bepalen oa bloedsuiker, schildklier,nieren)
  • Gezondheidscheck(CMS) op fysiek, mentaal en emotioneel niveau door Praktijk voor Leefstijl. Uitgesloten zijn patienten met epilepsie, gediagnosticeerde hartproblematieken en zwangeren.
  • Eventueel na CMS vervolg TEP indien uit de CMS aanleiding is tot onderzoek intoleranties/allergene stoffen die het systeem belasten.
  • Intake: algemene informatie, medicatie, thuissituatie, gezondheidsbeleving, motivatie, problemen  fysiek, mentaal, emotioneel, slaapritme, lichamelijke anamnese ( bloeddruk, wegen, meten, omvang, bloedglucose enz.)
  • Advies op maat: voedingsplan, beweegadvies, coachplan
  • Controles en coach traject volgens plan
  • Bericht huisarts

De praktijk voldoet aan de eisen 2017 HBO medische basiskennis verplicht gesteld door de zorgverzekeraars. Vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt het traject volledig of gedeeltelijk vergoed.